Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ - (2η ΕΝΤΟΛΗ) - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 4ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΣΑΤΑ) - ΑΡΓΥΡΟΣ Π. & Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ημ/νια: 10/09/2019 10:48:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΣΘΒΩΚ8-ΨΘΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών