Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ - (2η ΕΝΤΟΛΗ) - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 4ου ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ (ΣΑΤΑ) - ΠΑΠΠΑ ΕΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ημ/νια: 10/09/2019 10:48:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΥΣΘΩΚ8-ΒΘΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών