Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΜΑΪΟΥ 2019 - ΑΛΕΔΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 10/09/2019 10:26:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΠΝΦΩΚ8-Δ0Ψ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών