Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 - ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 10/09/2019 10:26:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 61ΨΙΩΚ8-Ω33

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών