Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 - ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 10/09/2019 10:26:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 78ΒΑΩΚ8-ΧΘ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών