Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2019 - ΒΕΡΒΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ & ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημ/νια: 10/09/2019 10:26:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΟΖΥΩΚ8-6ΟΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών