Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΪΟΥ 2019 - ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 10/09/2019 10:27:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΟΓ7ΩΚ8-ΙΦ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών