Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ : " ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημ/νια: 12/06/2019 08:38:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΤΩΣΩΚ8-Ο4Ι

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Μοιράσου το:
Pin It

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη