Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 31900/05-11-2018 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΔΗΜ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ" ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ " ΕΛΕΓΧΟ, ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ , ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ HD 384"
Ημ/νια: 07/05/2019 13:20:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΖΟΩΚ8-Υ2Ι

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών