Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 07/05/2019 12:49:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 78ΞΚΩΚ8-673

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών