Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 07/05/2019 12:50:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΖΣ3ΩΚ8-ΑΤΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών