Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΜΠΑΝΗ ΘΕΑΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΘ/ΕΙΟ, ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡ. ΕΞΟΔΩΝ
Ημ/νια: 06/02/2019 10:23:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω6Ψ9ΩΚ8-2ΥΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη