Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 05/12/2018 15:16:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 9Ω5ΤΩΚ8-Η3Β

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών