Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΗΛΙΑΚΩΝ ΣΤΟΡ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ημ/νια: 04/12/2018 11:48:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕΥ3ΩΚ8-ΤΓΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών