Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΣΥΝΔΡΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Ημ/νια: 30/11/2018 09:18:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚΝΤΩΚ8-ΕΤΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών