Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ HD 384 - OΜΑΔΑ ΣΤ΄
Ημ/νια: 09/11/2018 09:30:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 674ΚΩΚ8-Ν2Χ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών