Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΨΥΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ
Ημ/νια: 07/11/2018 12:47:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω513ΩΚ8-ΚΚΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών