Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ 384 ( ΟΜΑΔΕΣ:Α', Β', Γ', Δ΄, Ε', Ζ', ΚΑΙ Η')
Ημ/νια: 07/11/2018 11:11:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨΑ5ΩΚ8-ΚΧΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών