Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ( ΙΣΜΑΗΛ ΟΓΛΟΥ ΑΙΔΙΝ)
Ημ/νια: 03/09/2018 11:00:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 64Φ0ΩΚ8-ΨΩΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη