Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)
Ημ/νια: 16/04/2018 13:00:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω18ΜΩΚ8-ΜΒΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη