Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΣΕΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ) - ΡΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νια: 16/04/2018 11:57:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 67ΗΩΩΚ8-9ΣΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη