Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1,5% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01-03-18 ΕΩΣ 31-03-18
Ημ/νια: 16/04/2018 11:57:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΨΗΩΩΚ8-ΩΥΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη