Θέμα: ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - VOLTERRA A.E.
Ημ/νια: 16/04/2018 11:57:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 67ΜΖΩΚ8-ΘΙΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη