Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ Ε.Π. {Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους – ΤΕΒΑ}»
Ημ/νια: 09/03/2018 14:18:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ζ5ΣΩΚ8-ΧΥΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη