Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ
Ημ/νια: 08/11/2017 12:45:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΠΜ1ΩΚ8-ΛΦ4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη