Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α.Ε.Π.Π.
Ημ/νια: 08/11/2017 12:45:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΞ7ΘΩΚ8-9ΣΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη