Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ- ΤΠΔΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOY 2017
Ημ/νια: 08/11/2017 12:45:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω5ΟΓΩΚ8-ΤΑ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη