Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΛΠ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ " ΞΑΝΘΗ, ΠΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "
Ημ/νια: 10/10/2017 13:25:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΖΧ9ΩΚ8-ΒΕΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη