Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ 4,5,6,7,8,9) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 21/04/2017 09:30:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Λ1ΗΩΚ8-4ΛΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη