Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 11/11/2016 11:17:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Θ62ΩΚ8-1Ι4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη