Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 1477 ΤΟΥ ΤΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.36588/23-09-2016) - ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νια: 11/11/2016 10:03:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7122ΩΚ8-660

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη