Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤ.ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015) - " ΘΡΑΚΗ" ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ. ΕΠΕ
Ημ/νια: 11/11/2016 10:11:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ξ11ΩΚ8-ΙΙΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη