Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/9/16 ΕΩΣ 30/9/16 - ΓΚΙΡΙΤΛΙ ΣΑΦΙΕ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 10/11/2016 13:11:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΟΣΘΩΚ8-ΖΧΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη