Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΗ 4157 ΤΟΥ ΤΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΑΠΟΦ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.34492/13-09-2016) - ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ημ/νια: 10/11/2016 11:50:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Β3ΕΩΚ8-ΝΔ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη