Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016) - ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ημ/νια: 10/11/2016 11:51:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Θ6ΞΩΚ8-ΘΛΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη