Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Β' 15ΜΕΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - ΑΖΙΔΟΥ ΝΕΛΛΗ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 10/11/2016 12:07:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 63Ε5ΩΚ8-ΞΨΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη