Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΒΑ (ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ Α΄ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) - ΑΜΟΙΡΑΣ Σ. ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ Δ. ΟΕ.
Ημ/νια: 10/11/2016 09:11:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 705ΛΩΚ8-ΟΝΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη