Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ημ/νια: 03/11/2016 09:56:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚΝΝΩΚ8-ΦΞΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη