Θέμα: ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - PROTERGIA Α.Ε.
Ημ/νια: 17/10/2016 11:52:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω3ΜΒΩΚ8-Ε7Μ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη