Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 131211 - ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
Ημ/νια: 17/10/2016 11:21:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΟΧΩΚ8-ΡΔ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη