Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Α' 15ΜΕΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (ΑΡΓΙ Α Ν 4093 12-11-2012 παρ. Ζ3) - ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νια: 17/10/2016 09:55:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω5ΜΜΩΚ8-ΨΜΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη