Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Α' 15ΜΕΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νια: 11/10/2016 12:26:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΝΘΝΩΚ8-Χ3Ν

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη