Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - ΑΚΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 11/10/2016 12:27:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘΗΘΩΚ8-ΙΦΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη