Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 97ο ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ημ/νια: 03/10/2016 12:10:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω9Ξ0ΩΚ8-ΨΩ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη