Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ)
Ημ/νια: 30/09/2016 09:34:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΔ1ΩΚ8-ΚΞΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη