Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ημ/νια: 22/09/2016 09:01:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΩ0ΕΩΚ8-ΝΝ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη