Θέμα: ΕΡΓΟ - (7η ΕΝΤΟΛΗ) - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.ΕΝ.ΞΑΝΘΗΣ (ΣΑΤΑ) - ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.
Ημ/νια: 16/09/2016 10:57:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΡΑΠΩΚ8-Ζ2Λ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη