Θέμα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ..ΞΑΝΘΗΣ(ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ) ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΝ LINE ΣΤΙΣ 04/08/2016 (1306/2016 ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ) - ΔΗΜΟΣΝΕΤ
Ημ/νια: 16/09/2016 10:57:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΥΖΥΩΚ8-ΚΩΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη