Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/08/16 ΕΩΣ 31/8/16 (ΤΕΙ) - ΜΟΛΛΑ ΑΜΕΤ ΣΕΡΚΑΝ
Ημ/νια: 16/09/2016 10:27:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 63ΩΨΩΚ8-1ΗΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη