Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - Β' 15ΜΕΡΟ ΑΥΓΟΥΣΤΙΟΥ 2016 - ΑΣΗΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 16/09/2016 09:55:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦΡΒΩΚ8-ΒΞΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη